Naam :Licht aan Zee Beleef 't - Territories
Maand :juli - augustus
Jaar :2012
Meer informatie :

Expositie van 13 juli t/m 9 september

  

KEES LOOIJESTEIJN


Wandelend langs het strand worden diepere gedachtes door de zee losgewoeld. In de serie "Licht aan Zee- Zeelicht spiegelingen" ziet de wandelaar de oerbronnen lucht en water in hun oorspronkelijke verschijningsvorm. De bespiegelingen resulteren in surrealistische gedachten en beelden, geënt op een oorspronkelijke werkelijkheid. In deze serie kijkt de wandelaar vanuit een andere hoek en ziet onverwachte beelden als bijvoorbeeld: golven die door de stenen pier gebroken worden, maar de spiegel die ze terugwerpt. Of een vrouw die je in de spiegel tegemoet treedt terwijl ze zich van de kijker verwijderd. De gewone strandwandelaar ontmoet de zonderling. Beide zien dezelfde beelden. Maar wat is waar en wat is een illusie? Kees Looijesteijn's werk als autonoom fotograaf kenmerkt zich door thema's waarbij foto's tot stand komen op basis van individuele creativiteit. Hij streeft naar het 'surrealiseren' van de werkelijkheid. Door 'normale' objecten uit hun omgeving te halen en ze een surrealistische plaats te geven, kan een vervreemdend beeld ontstaan. Op die wijze verbind hij de realiteit met de surrealiteit.

 

HANNEKE VAN DEN BERGH

 

Hanneke van den Bergh: "Ik maak beelden van klei (keramiek) en was, de laatste worden meestal in brons gegoten. Mijn beelden zijn figuratief, duidelijk herkenbaar maar niet gedetailleerd. Door mijn werkwijze worden de lijven enigszins geabstraheerd, de gezichten werk ik wel verder uit. Dat maakt voor mij het contrast tussen materiaal (van het beeld) en verbeelding (wat denk je te zien) zichtbaarder. Mijn beelden zijn een soort oer- of pictogram-mensen, die je toevallig eventjes aankijken.Vaak zijn het individuen. Soms hebben ze juist een relatie, dan groeit uit één grondvorm een beeld met twee of drie bovenlijven. De onderkanten van het beeld worden nu steeds belangrijker, gebouwachtig. Het materiaal en de manier van opbouwen laten mijn vingerafdrukken zien, dit als teken van menselijke aanwezigheid, kwetsbaarheid en vergankelijkheid. De kwetsbare mens op een nutteloos bouwwerk".

 

JIKKE VAN DE WAAL


"Niets en niemand is volmaakt, juist het onvolmaakte geeft een volmaakt beeld van de mens". Dit motto formuleert precies wat Jikke van de Waal met haar beelden wil laten zien. Jikke bouwt haar werk op met platen van klei. De huid van de objecten is erg belangrijk. Ze laat in haar werk zien hoe een mens in de wereld staat. In de meest denkbare verschijningsvormen. De mens laat sporen na en de tijd laat sporen op de mens na, dit komt regelmatig terug in haar werk. De tijd die van invloed is op het denken en doen van de mens. De mens als tijdsreiziger, mensen die onderweg zijn. Mensen die communiceren en daarbij tot de essentie van het menselijk bestaan worden teruggebracht. Een mens kan groeien in zijn bestaan. Wat doet het individu met de hem of haar toegemeten levenstijd. Het gaat over zaken als eigen verantwoordelijkheid, het benutten van kansen en het komen tot bepaalde inzichten binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden. Vaak zijn haar menselijke figuren samengevoegd tot een onlosmakelijk geheel. Apart, maar toch verbonden. 

 

 

TERRITORIES

 

Project door docenten van verschillende kunstacademie's in Engeland.
Het door de kunstenaars vertegenwoordigde werk gaat over de grenzen van twee en drie dimensies en tijd op basis van vorm. De opdracht is eenvoudig - ondervraag en onderzoek het begrip gebieden. Deze gebieden kunnen worden gekoppeld aan de ruimte en plaats en kan feitelijk zijn, politiek, psychologisch, symbolisch of metaforisch. Gezamenlijk komen de schilderijen, tekeningen, sculpturen, film en foto's neer op een pluralistisch portret van plaats en ruimte waarin territorium, afbakeningen en grenzen voortdurend worden aangetoond door individuele interpretatie.

 


SHARON BEAVAN
De schilderijen en tekeningen van Sharon Beavan brengen gebieden in kaart met een obsessieve aandacht voor gedetailleerde ruimtes en plekken die 'bekend' en 'gezien' zijn.
FRANK CREBER
Frank Creber toont een visionair gevoel van de stad als een plaats van ontwrichte structuren die het onteigende, gevaarlijk 'zweven' tussen de twee krachten van de natuur en technologie bevatten.
SILKE DETTMERS
Silke Dettmers portretteert sociologische transformatie en ontreddering door het gebruik van kleur als feitelijke en symbolische betekenis van de grenzen van het 'Olympisch Dorp'.
FRANCES EDMONDS
Frances Edmonds ziet de bezoekers en toeristen van het British Museum als mensen die hun toevlucht zoeken in de veiligheid van een omgeving vol met kunstvoorwerpen.
GETHIN EVANS
Gethin Evans beschouwt de beelden van winkelpuien en luiken voor winkels als symbolische structuren die verwijzen naar een romantisch en nostalgisch verhaal.
ATSUHIDE ITO
Atsuhide Ito 's schilderijen zijn spookachtige verschijnselen van territoriale spanningen die verborgen zijn onder de politieke retoriek en het visuele idioom van de nieuwsmedia.
BARBERA KNORP
Barbera Knorp 's film gaat over het begrip 'Heimet', dat een thuis weergeeft, verbondenheid en een gevoel van nostalgie. Op hetzelfde moment verwijst 'Heimet' naar utopische ideeën over hoe met tegenstrijdige opvattingen samen te leven is.
PHILIP RITSON
Philip Ritson 's prenten duiden op een verplaatsing van motief van het huiselijke en de stedelijke omgeving - ze hebben de 'plaats' en de huiselijkheid van de schaal verbonden aan de grenzen.
BRIAN DEIGHTON
Brian Deighton's schilderijen houden zich bezig met het ervaren van ruimte; lege ruimte als plaats, een idee, een context.
ROBERT WELCH
Robert Welch presenteert een vluchtige glimp van de stad als dichterlijke beelden van vervreemding en eenzaamheid.
MARTIN POVER
Martin Pover onderzoekt met zijn foto's de moderne ruimte. Als perspectief gebruikt hij de "vierde wand". Hij organiseert beelden rond een kijkpositie. Hierdoor maakt hij de toeschouwer deelnemer in de ruimte.
PAUL STORK
Paul Stork's foto's geven een rauw beeld van Londen. Hij gebruikt de grafitti van de straat. Zo plaatst hij beelden in de stadse ruimte.

Weststraat 107-109 | 1781 BZ Den Helder | T: 0223 625901