Naam :Bert Poot
Maand :april - mei
Jaar :2013
Meer informatie :

Expositie van 21 april t/m 19 mei. 

 

BERT POOT

  

Het autonome werk van Bert Poot ontstaat vanuit een fascinatie voor het natuurlijk of geconstrueerd organisme en een technische belangstelling. Zijn materiaalkeuze is divers maar zijn bewerkingsmethode heeft altijd een technisch ambachtelijk karakter. Daarbij zoekt hij graag de mechanische grenzen van het materiaal. Een object ontstaat dan ook na het eerste schetsmatig ontwerp vooral door een arbeidsintensief bewerkingsproces dat deels gedicteerd wordt door de aard van het materiaal. Dit resulteert in werk met een organisch, vaak dierlijk en hybride karakter waarin, hoewel niet altijd direct waarneembaar, een spanning ontstaat omdat de interne of externe krachten die worden uitgeoefend op het materiaal een visuele component toevoegen.

 

Het toegepaste werk kent een aantal aspecten. Vaak geldt dat de aard van de opdracht dan wel de praktische toepasbaarheid vraagt om een helder ontwerp. In die ontwerpen spelen structuur en textuur van de materialen een belangrijke rol. Anderzijds ontstaan uit zijn voorliefde voor de organische beeldtaal vaak ontwerpen die de grens van het sculpturale benaderen of overschrijden.

 

Weststraat 107-109 | 1781 BZ Den Helder | T: 0223 625901