Naam :Bert Poot en Vicky Schot
Maand :maart - april
Jaar :2017
Meer informatie :

Expositie van 5 maart t/m 17 april

 

 

Vicky Schot:

 
"Mijn fascinatie voor communicatie overstijgt de talige vorm. Niet alleen verbale en non-verbale aspecten in het menselijk gesprek zijn interessant, ook die vormen van ‘spreken met’ dieren en fabelwezens in alle mogelijke situaties en tijdsdimensies inspireren mij in mijn werk. Kunst biedt de mogelijkheid om mimesis te overstijgen, om de wereld te betoveren. In die zin kan de verbeelding weergegeven worden van de mandragora tot de hellehond. En in die verbeelding ontstaat het gesprek binnen de context van het kunstobject enerzijds en het gesprek tussen waarnemer en het kunstobject anderzijds. Met mijn werk geef ik vorm aan mijn interpretatie van een werkelijkheid".

 

 

 

Bert Poot:

 
"Mijn beelden ontstaan vanuit een fascinatie voor organische structuren en vormen. Mijn materiaalkeuze is divers. Mijn bewerkingsmethode heeft een technisch en ambachtelijk karakter. Daarbij zoek ik graag de mechanische grenzen van het materiaal. Een summier schetsontwerp wordt gevolgd door een arbeidsintensief bewerkingsproces dat deels gedicteerd wordt door de aard van het materiaal. Dit resulteert in beelden met een plantaardig, dierlijk of zelfs hybride karakter waarin, hoewel niet altijd direct waarneembaar, een spanning ontstaat omdat de interne en externe krachten die worden uitgeoefend op het materiaal een visuele component toevoegen".

Weststraat 107-109 | 1781 BZ Den Helder | T: 0223 625901