Naam :Short Stories en Shirley Weiffenbach
Maand :juli - augustus
Jaar :2016
Meer informatie :

Expositie van 17 juli t/m 21 augustus 2016

 

SHORT STORIES - KORTE VERHALEN


Mary Maybutt – Gethin Evans – Sharon Beavan – Frances Edmonds – Phil Ritson

 

5 Engelse kunstenaars/schilders die door middel van verhalen vertellen op het doek  proberen zowel betekenisvolle als incidentele herinneringen vast te leggen. Zij onderzoeken ieder voor zich de relatie tussen het private en publiekelijk domein.

 

Zij schilderen wat voor hun belangrijk is en waar dat plaatsvindt. Dat kan de keuken, een museum, het atelier of de straat zijn. Zij gebruiken hun eigen leven als uitgangspunt, kijken om zich heen en leggen dit op het doek vast als een ode aan de gewone dingen.

 

 

Mary Maybutt. Zij gebruikt het “huis” en de daarbij behorende dagelijkse rituelen als uitgangspunt om wat privé is publiekelijk te maken. Haar wereld wordt universeel door het laten zien van het plezier in de dagelijkse routine op het doek.

 

 

Gethin Evans betrekt de kijker door zijn visie op de beelden die voortvloeien uit de hedendaagse cultuur. Hij vertelt verhalen door het maken van theatrale stillevens, die als katalysator dienen voor de zeer expressieve synthetische kleur in zijn schilderijen.

 

 

Frances Edmonds gebruikt gedempte, dromerige kleuren in combinatie met het plezier van visualiseren van rijkelijk versierde ornamenten  en  haar verlangen naar een persoonlijk moment om bij stil te staan. Door te spelen met intrigerende lijnen en vlakken bepaalt zij in haar schilderijen de plek van de ornamenten. Door deze handeling vertelt zij haar verhaal.

 

 

Sharon Beavan observeert haar omgeving. Zij schildert personen in het openbaar, in schijnbaar onopvallende ruimtes. Zij kiest mensen die ze wil laten zien  uit genegenheid en nieuwsgierigheid. Zij vraagt zich af; wat voor leven hebben zij thuis, wat denken zij. Zijn ze eenzaam? Het ruwe, intense verfoppervlak is een tegenreactie op de fotografische en academische manier van schilderen. Door haar manier van schilderen benadrukt zij de personages.

 

 

Phil Ritson heeft als uitgangspunt fragmenten en sporen uit diverse ruimtes. Door middel van een geconstrueerde beeldtaal geeft hij herinneringen en ervaringen uit het verleden een tastbare vorm

 

De essentie van de relatie tussen deze vijf schilders is hun benadering van het maken van schilderijen. Zij gebruiken verf en kleur als equivalent voor een visuele en fysieke sensatie. Het mengen van kleuren en de gelaagdheid van de verf vormen een proces van langzame openbaring. Met hun verhalen maken zij op hun manier een intieme en poëtische verbinding tussen het publieke en privé.

 


 

Tijdens deze expositie is ook keramiek te zien van

 

SHIRLEY WEIFFENBACH

 

 

De beelden van Shirley Weiffenbach worden gekenmerkt door emoties, die op een bepaald moment sterk spelen in haar eigen belevingswereld. Zo is bijvoorbeeld in een bepaalde periode een serie dubbelgezichten ontstaan, die verwijzen naar het tegenstrijdige in de mens. Thema’s als de schepper en vernietiger of jeugd en verval, zijn op deze wijze uitgebeeld. Anatomie, beweging en emotie vormen de basis voor haar werk. Het menselijk lichaam of het menselijk gezicht is altijd Shirley's uitgangspunt. De beelden en emoties zijn herkenbaar en zijn wel eens aangemerkt als archetypen.

 

Het thema bolvrouwen is in de laatste jaren ontstaan. De bol is het symbool voor het begin en in potentie is daarin alles aanwezig. Uit deze bollen ontstaan een veelheid aan vrouwenfiguren, ieder met een eigen karakter en uitstraling. De bol is altijd rijk versierd, met structuren oxides body stains en effect glazuren.

Weststraat 107-109 | 1781 BZ Den Helder | T: 0223 625901